Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK HÁJEČEK

1985 - 2010

 

Slovácký krúžek v Ostrožské Lhotě se začal formovat po hodech s právem v roce 1985, kdy řada mladých lidí převážně z hodové chasy propadla kráse slováckého folkloru. Nadšení mladých pro tuto činnost bylo obrovské a s velkým elánem se vrhli do nácviku. Ty tenkrát vedl Vladimír Lopata, tanečník novoveské Jateliny. Ještě téhož roku proběhlo první vystoupení při besedě u cimbálu. V roce 1986 se krúžek spolu s cimbálovou muzikou Jatelina zúčastnil tradičního srazu Lhot a Lehot a na podzim téhož roku se konalo druhé vystoupení při besedě u cimbálu. Po něm nastala v krúžku menší krize. Mnozí tanečníci přestali tančit úplně, jiní přešli do jiných souborů, především do Ostrožanu v Uherském Ostrohu. Zůstali opravdu jen ti nejvytrvalejší, doplnění tzv. přípravkou, kterou vedl Josef Dobřecký. V roce 1987 činnost krúžku ustrnula, ale podzimní vystoupení při besedě u cimbálu se přece jenom uskutečnilo. V roce 1988 , po odchodu Vladimíra Lopaty , převzal vedení krúžku Josef Dobřecký, jeden ze zakládajících členů krúžku. Zůstala opravdu jen hrstka nadšenců, kteří věřili, že se činnost krúžku oživí. Přišli s nápadem vypsat tzv. folklorní taneční, aby přilákali zájemce o folklor do krúžku. Přihlásilo se několik mladých manželských párů, kteří měli o folklor opravdu zájem. Naučili se řadu tanců a mnozí vydrželi v krúžku dlouhou dobu, někteří až dodnes. Vznikla výborná parta a na vánoce roku 1988 se uskutečnilo vystoupení s názvem „ U nás na Fridrichovém“, které mělo opravdu velký úspěch, a to také proto, že na něm vystoupil ve své premiéře dětský soubor Kameňáček, který dal dohromady Josef Dobřecký.

Pracovalo se také na tom , aby bylo v čem vystupovat. Kroje, ve kterých se zpočátku tančilo, byly vypůjčené a svým stylem neodpovídaly našemu regionu. Postupně se podle finančních možností pořizovaly kroje. Za kroje krúžek nejvíce vděčí Lidce Hájkové, která neúnavně shromažďovala materiály a výběr kroje konzultovala s dr. Ludmilou Tarcalovou, etnografkou Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Pro Háječek byl vybrán kroj z poloviny 19. století, který se v našem regionu v tomto období běžně nosil. V té době fungoval krúžek pod hlavičkou Klubového zařízení NV v Ostrožské Lhotě, které zajistilo finanční prostředky na zakoupení materiálu na kroje.

Dál se pravidelně nacvičovalo. Zkoušky krúžku probíhaly pravidelně v sobotu v místnosti ve sportovní hale. V té době jsme si oblíbili také tzv. výjezdní zkoušky do Blatnice na Roháč, kde často hrávala cimbálovka.

V roce 1989 převzal vedení krúžku Petr Radoch, který v Háječku tančil téměř od začátku. Josef Dobřecký se věnoval práci v dětském souboru Kameňáček. V tomto roce byla krúžkem pořádána Antonínková beseda u cimbálu s vystoupením Háječku i dětského Kameňáčku, na konci června se krúžkaři opět zúčastnili srazu Lhot a Lehot, tentokrát v Dolnej Lehote v okrese Banská Bystrica a v  červenci domácích Hodů s právem, které ještě pořádalo tehdejší SSM. Celý podzim jsme se dál pravidelně scházeli, tančili, zpívali a dál různými akcemi utužovali kolektiv. Rozrostli jsme se také o další mladé tanečníky, kteří přešli po ukončení ZŠ z Kameňáčku. Na vánoce jsme vystupovali v Blatničce na předvánočním posezení u cimbálu, kde hrála cimbálovka z Blatnice, se kterou jsme v té době spolupracovali. V prosinci 1989 jsme uspořádali besedu u cimbálu s vystoupením, na kterou jsme pozvali CM Burčáci z Míkovic. Od té doby Burčáci pravidelně hrají na našich vánočních besedách u cimbálu.

 

V roce 1990 jsme vyjeli do Bratislavy na pozvání místního Slováckého krúžku, který pořádal fašankovou veselici, zúčastnili jsme místního krojového plesu, samozřejmě v krojích. V tomto roce jsme rozšířili počet krojů, jelikož nám Okresní kulturní středisko v Uherském Hradišti poskytlo finanční dotaci. Do Slovače se dalo ušít devět párů mužských nohavic a kordul a pořídilo se 9 párů ženských bot. Do té doby jsme si ženské boty půjčovali ze souboru Dolina ze Starého Města.

Na vánoce byla u nás opět beseda u cimbálu s CM Burčáci a vystoupením obou našich souborů. Navíc zde měla premiéru místní cimbálovka, která převážně doprovázela dětský soubor Kameňáček.

 

V roce 1991 jsme se poprvé pustili do pořádání Fašanku. Ač počasí nebylo zrovna příznivé, Háječek zvládl obchůzku po dědině i večerní zábavu bez větších problémů. Basa byla pochována tak, že mnohým by patřilo ocenění za herecký výkon. Při jejím oplakávání slzelo i celé obecenstvo. Jestli smíchy, nebo díky slznému plynu, to už zůstane otázkou.

V únoru toho roku jsme opět zavítali do Bratislavy na pozvání slováckého krúžku na setkání rodáků ze Slovácka.

Pořádat Slovácké hody s právem, největší folklorní akci v naší obci, si vzal v roce 1991 poprvé na starosti náš krúžek. Hody proběhly podle starých zvyků. V sobotu bylo zvaní na hody a večer předhodová zábava. V neděli byla v kostele slavnostní mše svatá a odpoledne se celá hodová chasa vypravila se vší parádou ke stárkům ( Petr Radoch, Václav Radoch. Alena Vlková, Martina Hanáčková) a ke starostovi pro právo. Na hřišti se uskutečnilo vystoupení hodové chasy a poté hodová muzika. Hrála DH Rozmarýnka a CM Burčáci.

Na zimu se samozřejmě uskutečnila beseda u cimbálu s vystoupením obou souborů a s CM Burčáci.

Od tohoto roku začal krúžek zkoušet v místnosti pod budovou MŠ a přestal být součástí tehdejší Osvětové besedy. Osamostatnil se a od této doby pořádá veškeré akce vlastními silami a za podpory příznivců krúžku, ochotných kdykoliv pomoct.

 

V roce 1992 pořádal Háječek také řadu folklorních akcí. Byl to Ples pro všechny generace, Fašank s pochováváním basy, předvánoční besedu u cimbálu, vystupoval při oslavách 400. výročí narození J.A.Komenského, zúčastnil se sjezdu Lhot a Lehot v Dolní Lhotě u Luhačovic. Založili jsme také tradici krojované šlahačky. V srpnu tohoto roku jsme se rozhodli obnovit další slavnost - Dožínky. Naposled se u nás dožínky v tomto duchu konaly v roce 1980. Byla to organizačně velmi náročná akce. Konala se v neděli, ráno byla mše sv. se svěcením dožínkového věnce, odpoledne potom průvod na místní družstvo pro hospodáře a průvodem přes obec do sálu, kde proběhlo vystoupení.

Také v tomto roce jsme rozšířili naše krojové vybavení, a to o mužské boty.

 

V roce 1993 jsme opět pořádali Fašank s Rozmarýnkou a tentokrát za pomoci mládeže z klubu křesťanské mládeže. V kronice máme zaznamenánu poznámku, že nejvhodnější masku měl a první koženou medaili získal nejmenovaný fašančář, protože byl převlečený za kožkařa a kožený byl už v půlce dědiny. Odměnu by si zasloužil i medvěd, který byl prvním střízlivým medvědem za uplynulá léta. Opět jsme se pustili do přípravy tradičních hodů s právem. Stárci v tomto roce byli Bronislav Bachan a Petr Páč, stárky Julie a Věra Hájkovy. Z výtěžku z těchto hodů byl pořízen kontrabas pro místní cimbálovku. Šlahačka byla opět krojovaná a v tomto duchu jsme pokračovali, když jsme na vánoce začali tradici štěpánského koledování.

 

Rok 1995 znamenal pro Háječek účinkování na vlčnovské Jízdě králů, kde společně s CM Burčáci vystupoval nejen v dopoledním programu v ulicích Vlčnova, ale i v hlavním programu Jízdy králů. V červenci jsme opět pořádali hody s právem (stárci Josef Polehňa a Jaroslav Hájek, stárky Monika Budařová a Julie Hanáčková) a na vánoce při besedě u cimbálu připravili program k 10.výročí založení krúžku.

 

Po velikonočních svátcích v roce 1996 bylo krúžku nabídnuto účinkovat na Dolňáckých slavnostech v Hluku, které se konaly v 5.-7.července 1996. Jednalo se o vystoupení při sobotní besedě u cimbálu, kde jsme měli pět vstupů. Hráli nám Burčáci, kteří v říjnu tohoto roku oslavili v míkovickém sále 30. výročí svého vzniku. Na tuto oslavu jsme byli pozváni jako jedni ze spolupracujících souborů a v programu, který připravili sami Burčáci jsme zatancovali, popřáli jim do dalšího hraní a poděkovali za jejich spolupráci následující písní, jejíž text jsme sami složili:

„Burčáci sú kapela, jakú zem neviděla, hrajú nám a zpívajú, srdéčka dobré majú.

Došli sme vám vinšovat, všecko dobré vám popřát, Burčáci děkujeme, všeci vás rádi máme.“

Jelikož jsou Burčáci velmi populární muzika, bylo v míkovickém sále plno hostů, kteří jim přišli pogratulovat.

 

Rok 1997 byl opět ve znamení hodů, když stárkovali Josef Bartoš, Josef Kauc, Pavla Dominiková a Renata Lopatová.

Vedoucí znojemského souboru Dyjavan, se kterou jsme se seznámili na Dolňáckých slavnostech v Hluku, nás pozvala do Znojma vystupovat s CM Burčáci. Jejich soubory slavili 10. výročí vzniku, a tak připravili tříhodinový pořad v krásném prostředí znojemského divadla. Vystoupení se nám velice povedlo a sklidili jsme zasloužený potlesk publika.

 

V dalších letech jsme pokračovali v pořádání tradičních folklorních akcí – fašanky, hody, besedy u cimbálu.

Mimo těchto pravidelných akcí jsme byli v roce 2000 několikrát účinkovat v našem hlavním městě. V květnu 2000 to bylo vystoupení na benefičním večeru v kulturním klubu v Praze 5 Nových Butovicích, ve prospěch postižených z centra Fatima v Praze 9 , v červnu na Moravském večeru v Dolních Počernicích a 17.listopadu na oslavě státního svátku v klubu Hájek v Praze 5. Při těchto vystoupeních nám hrála cimbálová muzika Žandár.

 

V roce 2001 se vedle tradičních Hodů s právem uskutečnily v naší obci oslavy 630. výročí od první písemné zmínky o Ostrožské Lhotě. V rámci této slavnosti se představily v programu lhotské organizace a spolky, mezi kterými nemohl chybět ani Háječek. Na svátek sv. Václava jsme opět zavítali se svým vystoupením do Prahy.

 

V roce 2002 organizoval Mikroregion Ostrožsko přeshraniční spolupráci se slovenským regionem. Toto setkání se uskutečnilo v Trenčianské Teplé a v kulturním programu, kterým se Mikroregion Ostrožsko představil na Slovensku, předvedl své umění také náš soubor za doprovodu CM Mladí Burčáci. Po této akci byl Háječek pozván k vystoupení na Hody do Uherského Ostrohu a na svátek sv. Václava opět do Prahy.

 

V únoru 2003 jsme zase zavítali do Prahy. Po vystoupení na Farním plese v Nových Butovicích jsme navštívili Moravský ples , který byl v Národním domě na Smíchově. Zde jsme ovšem nevystupovali, pouze v krojích reprezentovali svou obec. V tomto roce jsme opět pořádali Hody s právem, kterých se zúčastnil zatím rekordní počet krojovaných - 25 párů hodové chasy. Poslední srpnovou neděli se na kopci sv. Antonína uskutečnilo setkání souborů, sborů a muzik Mikroregionu Ostrožsko, kde jsme také my předvedli své umění několika tanečními pásmy. Na podzim jsme se zúčastnili programu v klubu Hájek v Praze 5, kde se konalo Vinobraní. Opět nám hrála CM Žandár. A na konci roku jsem pořádali besedu u cimbálu.

 

V roce 2004 jsme nacvičili Moravskou besedu, kterou jsme zatančili na dvou plesech – v Blatničce a doma , ve Lhotě na Lidovém plese. V dubnu jsme společně se zástupci Mikroregionu Ostrožsko zavítali do rakouské vesničky Falkenstein, kde jsme také předvedli Moravskou besedu, kterou nám hrála DH Blatnička. V září se v Uherském Hradišti uskutečnila regionální akce – Slavnosti vína. V rámci Mikroregionu Ostrožsko jsme vystupovali na nádvoří Reduty , tentokrát za doprovodu CM Ženičky z Hluku.

 

Na začátku roku 2005 jsme vystupovali v Uherském Hradišti na benefici pro Nadaci děti-kultura –sport, která finančně podporuje nejen kulturní, ale i sportovní a další spolky.

Slovácké hody s právem byly v tomto roce opět ve znamení velkého zájmu místní mládeže. Počet hodové chasy čítal 28 párů tanečníků. Stárkovali Marek Miklíček, Tomáš Kapinus, Michaela Čápková a Alena Miklíčková. Hodový průvod byl velice bohatý, mimo chasy se sešel velký počet krojovaných dětí i celých rodin. Také místní mužský sbor obohatil tuto slavnost svým zpěvem.

V září jsme vystupovali s CM Ženičky z Hluku na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.

Velkou práci jsme si dali s přípravou oslavy 20.výročí založení krúžku. Připravili jsme bohatý program a k tomu pozvali samozřejmě Burčáky a jako hosta lidového zpěváka p. Luboše Holého, který zpestřil tuto oslavu svým krásným zpěvem. Přišli nám poblahopřát také děti z Kameňáčku a chlapi z mužského sboru. Byla to pěkná přehlídka lhotského folkloru.

Mimo tyto akce chodili krúžkaři v průběhu roku pomáhat na rekonstrukci domku p. Jaroslava Bočka, který se opravoval, aby sloužil jako památkový dům, jako ukázka lidové architektury. Domek je v majetku obce, ve správě Slováckého krúžku Háječek, financování rekonstrukce zajistil Mikroregion Ostrožsko ze zdrojů Evropských fondů a na jeho opravě a také vnitřním vybavení se podílelo mnoho lhotských občanů. Slavnostní otevření lidového domku Háječek proběhlo v červnu 2006 za účasti Háječku, Kameňáčku, CM Petra Mičky z Hrubé Vrbky, mužských sborů z Ostr.Lhoty,Hluku a Blatnice a souborů ze slovenské obce Omšenie. Přítomni byli také významní hosté z Parlamentu ČR, starostové z obcí Mikroregionu Ostrožsko a zástupci ze Slovenska.

Rok 2006 pro nás začal vystoupením na plese fotbalistů a poté Fašankem s pochováváním basy. V červnu byl krúžek pozván na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice. V krásném prostředí strážnického skanzenu vystoupil v pořadu „ Hody na Uherskohradišťsku“, který připravila dr. Tarcalová. Krúžek v počtu 16 párů v tomto pořadu předvedl, jak vypadají hody u nás v Ostrožské Lhotě.

Jelikož v tomto roce se nepřipravovali Hody s právem, přišli někteří příznivci s nápadem uspořádat Hody ženáčů. A opravdu se dalo dohromady 12 manželských párů, kteří nacvičili Slováckou besedu a uspořádali za podpory obce tyto netradiční hody.

V září se už potřetí konaly Slavnosti vína v Uherském Hradišti a my jsme opět nechyběli. Tentokrát jsme na nádvoří Reduty vystupovali s CM Babica a za doprovodu DH Blatnička jsme zatančili část hodového pásma. V listopadu jsme uspořádali naši tradiční besedu u cimbálu a v prosinci vystoupila ženská část krúžku na Mikulášském zpívání, které organizuje lhotský mužský pěvecký sbor.

Na začátku roku 2007, přesněji 3.února, jsme vystupovali současně na dvou plesech.

V Blatničce na 1.krojovaném plese jsme zatančili Moravskou besedu a poté jsme se přesunuli do Lhoty na Fotbalový ples na kterém jsme předvedli polofolklorní pásmo „ Zelená je tráva“. Fašank v tomto roce jsme zorganizovali tak, že obchůzka proběhla netradičně bez dechovky, pouze s harmonikářem a večerní zábava byla pojata jako maškarní bál. Na jaře jsme uskutečnili otevření lidového domku Háječek v nové sezóně. Pozvali jsme CM Petra Mičky z Hrubé Vrbky, mužský sbor a připravili posezení pro návštěvníky „ u pohárku a ovárku“. Nachystali jsme zabijačkové speciality a dobré vínko. Přišlo poměrně dost hostů, kteří se dobře bavili celé nedělní odpoledne. V průběhu tohoto roku se dala dohromady nová mladá cimbálová muzika, která si dala název „Višňa“. Při zrodu měla CM Višňa 7 členů . Primášem je Štěpán Radoch, druhé housle hraje Kristýna Hyráková, kontruje František Hájek, Miroslav Pavelka hraje na basu, Vojtěch Radoch na cimbál. Na klarinet hraje Tomáš Kapinus, na flétnu Kateřina Radochová a Jakub Hyrák.

Jejich první veřejné vystoupení bylo na oslavě svátku matek, kde doprovázeli dětský soubor Kameňáček, další pak na Sečení trávy pořádané mužským sborem.

Potom už jsme se soustředili na přípravu naší největší slavnosti – Slováckých hodů s právem.  Už v květnu se začala scházet chasa, aby se učila hodové tance a písničky a byla opět v rekordním počtu. Hodů se zúčastnilo 37 krojovaných párů . Byla to v převážné většině místní mládež, pouze  několik tanečníků nebo tanečnic bylo přespolních a ti ještě navíc mají kořeny v naší obci. Ať už rodiče či prarodiče. Je potěšitelné vidět tolik mladých lidí v našich krásných svátečních krojích. Tento zájem je příslibem pro budoucnost, že tato tradice zůstane zachována.  

Po hodech jsme si dali chvilku prázdniny, ale opravdu jen chvilku, protože začala příprava na další ročník Slováckých slavností vína v Uh.Hradišti. V Redutě jsme zatančili a zazpívali za doprovodu CM Babica. Po této slavnosti jsme začali chystat vystoupení na naši besedu u cimbálu, která byla 24.listopadu 2007. Na tento večer jsme připravili pásmo „O trnkách a lásce“ a vedle Háječku vystoupili děti z Kameňáčku, původní cimbálovka z Ostr. Lhoty , mladá CM Višňa a celý večer hrála CM Burčáci.

 

Háječek v roce 2008

 Na počátku roku v únoru jsme uspořádali tradiční Fašank s obchůzkou a večerním maškarním bálem. Na velikonoce se chlapi z krúžku vydali jako obvykle po šlahačce.

V dubnu jsme zahájili sezonu na Lidovém domku. Naše pozvání na zabijačkové speciality a dobré víno přijalo mnoho návštěvníků, kteří si také zazpívali s mužským a ženským sborem za doprovodu CM Višňa.

 Pečlivou přípravu jsme věnovali vystoupení na XX. Dolňáckých slavnostech v Hluku, které se uskutečnily ve dnech 5.-6.července. Zúčastnili jsme se nedělního průvodu s jízdou králů a v hlavním programu zatančili pásmo „ O trnkách a lásce“, které se nám myslím povedlo a u diváků mělo velký úspěch .

V září jsme se jako každý rok vypravili do Uherského Hradiště, abychom reprezentovali naši obec na Slováckých slavnostech vína. Po velkolepém průvodu jsme zatančili a zazpívali v Redutě, kde byl pořad celého Mikroregionu Ostrožsko. CM Višňa účinkovala také v hlavním programu Slavností ve Smetanových sadech v pořadu „ Mladé víno“ a zanechala velmi dobrý dojem.

Od jara do podzimu zajišťují členové krúžku každou neděli odpoledne službu na Lidovém domku tak, aby si mohli zájemci prohlédnout tuto stavbu a expozici bydlení. Mimo to jsme požádali p. Maluškovou a Kaňovou, aby tady předvedly ukázku výroby některých krojových součástí. Druhou říjnovou neděli ukazovaly v zaplněné světnici domku jak se váže šátek, našívají kaničky a jak se zhotovují rukávce ženského kroje.

 22.listopadu jsme pořádali naši tradiční akci – Besedu u cimbálu. Letos byla ve znamení oslavy 20.výročí založení dětského souboru Kameňáček. Děti z Kameňáčku oslavily své výročí folklorně divadelním představením „ Rok na dědině“.

 Naše mladá cimbálovka a také ženský sbor Háječku se již zapsali do povědomí široké veřejnosti. Bylo možné je také vidět a slyšet v červnu u nás na Antonínkovém sečení trávy, v prosinci při oslavě 10.výročí založení mužského sboru a v srpnu na Setkání sborů v Kněžpoli. Dětský soubor Kameňáček doprovázela Višňa na oslavě Svátku matek a při dožínkové přehlídce dětských souborů na Antonínku.

Ženy z Háječku si zazpívaly také na Jízdě králů v Kunovicích a na Zpívání pod vánočním stromem v sousední Ostr.Nové Vsi.

 K poslednímu dni roku 2008 měl krúžek 33 členů:

Petr a Alena Radochovi, František a Ludmila Hájkovi, František, Ludmila a Zdenka Hájkovi, Petr a Pavla Páčovi, Václav a Julie Radochovi, Bronislav a Věra Bachanovi, Miroslav Pavelka, Lukáš Bajgart, Ludmila Budařová, Ludmila Dominiková, Marek Miklíček, František Drexler, Petra a Veronika Janásovy,Vlaďka Žajdlíková, Jiří a Jakub Páčovi, Jakub Hyrák, Stanislav Horák, Vojtěch a Kateřina Radochovi, Klára Kuřinová, Petra a Lucie Hyrákovy a Štěpán Mitáček s Jarmilou Pospíškovou z Hluku.

Slovácký krúžek Háječek se stal svou činností nositelem tradic v naší obci a dostal se do povědomí nejen místních občanů. Není a zřejmě nikdy nebude špičkovým folklórním souborem a ani takové ambice nemá. Je partou lidí, které spojuje láska k lidovým tradicím, lidové písničce a tanci, a hlavně je spojuje vzájemné přátelství.

Jeho snahou je i nadále udržovat lidové tradice a zvyky v obci a rozdávat radost a lásku k folklornímu dědictví.

 

Zdroj: kroniky Slováckého krúžku Háječek

Zpracoval: Petr Radoch

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář